[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: APM och Kernel.On Tue, 20 Aug 2002, David Bertilsson wrote:

> Vet du bara vad dina devices heter och vad du behöver i din kernel så är det lätt..

Så det finns alltså inget sätt att behålla den nuvarande konfigurationen 
och bara lägga till apm-stöd, för att därefter kompilera och installera 
den nya kerneln?

> 
> sen är det bara t.ex:
> 
> $ make dep bzImage
> $ cp arch/i386/boot/bzImage /boot
> (editera /etc/lilo.conf typ:
> image=/boot/bzImage
> 	label=Linux
> 	read-only
> image=/vmlinuz
> 	label=LinuxOLD
> 	read-only
> 	optional
> )
> och sen köra:
> $ lilo
> och sen en reboot.
> 
> $ = ifrån shell då =)
> 
> //Esaia
> 
> 
> 

-- 
Regards,
 
Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?204Reply to: