[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT, Flamebait] Re: prob med Xtis 2002-08-20 klockan 22.31 skrev Martin Samuelsson:
> On Mon, Aug 19, 2002 at 02:07:29PM +0200, Vänsterpartiet Gävleborg wrote:
> > Nån som har nån idé vad det kan vara för fel ?
> 
> SBS?

  +-------------------+
  | Mata inte trollen |
  +--------++---------+
      ||
, ^. ._ , ||_. , ^. ,.


/M

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: