[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Katalogen /optAh, då vet jag.

Ska väl RTFM:a lite mer...

	/Daniel

On Wed, 2002-08-14 at 10:25, Marcus Rejås wrote:
> On Wed, Aug 14, 2002 at 10:16:07AM +0200, Daniel Swärd wrote:
> > Lite här och var har jag sett en katalog "/opt", som vad jag förstår
> > oftast används för att köra applikationer via nätverk.
> 
> Den har inget med nätverk att göra. 
> 
> > Någon som kan ge en lite mer vidlyftig förklaring till vad och hur det
> > bör användas?
> 
> I den skall program som systemet inte är beroende av läggas (optional).
> 
> I opt ligger varje program i sin egen katalog. Alltså inte i /opt/bin
> /opt/etc osv, som annars är bruktigt. För mer info kan du studera
> Filesystem Hierarchy Standard[1] i allmänhet och 3.8 /opt[2] i
> synnerhet.
> 
>   /Marcus
> 
> 
> [1] http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/fhs/
> [2] http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/fhs/fhs-3.8.html
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: