[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Katalogen /optLite här och var har jag sett en katalog "/opt", som vad jag förstår
oftast används för att köra applikationer via nätverk.

Någon som kan ge en lite mer vidlyftig förklaring till vad och hur det
bör användas?

	/Daniel

Reply to: