[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ny på listanonsdagen den 14 augusti 2002 08.57 skrev Martin Sjögren:
> > Finns det någon som har erfarenhet av att sätta upp en "farm" med
> > maskiner och prenumererar på uppdaterade paket som cachas i det lokala
> > nätet? Har funderat på det här men det närmaste jag kommit är att spegla
> > en hel debian distribution och lägga den lokala spegeln först i listan
> > som apt-get rådfrågar vid installation/uppdatering. Att rädda undan
> > apt-gets egen cache verkar vara svårt eftersom man måste peta ut paketen
> > i en ganska komplicerad katalogstruktur och generera Paket-filer
> > manuellt - eller finns det något bra hjälpmedel för detta?
>
> Det enklaste är nog att spegla en dist. Om inte, så behöver du iaf inte
> generera paketfiler själv :) det finns dpkg-scansources och
> dpkg-scanpackages för sånt, och det finns ett antal paket som körs som
> cronjobb och gör det åt dig (men jag kommer inte ihåg namnet på något
> just nu).
>

Kör själv fmirror som cronjobb. Funkar suveränt.
Speglar dock endast paket för i386. Tar ändå upp ca 15 GiByte.

Förbered dig på ganska så mycket trafik.
Min spegling körs en gång varje natt och det blir i snitt 150 MiByte/dygn 
eller närmare 5 GiByte/månad.

Man måste ha ganska många datorer innan det är nödvändigt att spegla.
Alternativt att det finns många andra som kan dra nytta av att det finns en 
spegling lokalt.


-- 
/mvh Morgan Mörtsell

    There are 10 types of people.
    Those that understand binary, and those that do not.Reply to: