[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Katalogen /optOn Wed, Aug 14, 2002 at 10:16:07AM +0200, Daniel Swärd wrote:
> Lite här och var har jag sett en katalog "/opt", som vad jag förstår
> oftast används för att köra applikationer via nätverk.

Den har inget med nätverk att göra. 

> Någon som kan ge en lite mer vidlyftig förklaring till vad och hur det
> bör användas?

I den skall program som systemet inte är beroende av läggas (optional).

I opt ligger varje program i sin egen katalog. Alltså inte i /opt/bin
/opt/etc osv, som annars är bruktigt. För mer info kan du studera
Filesystem Hierarchy Standard[1] i allmänhet och 3.8 /opt[2] i
synnerhet.

  /Marcus


[1] http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/fhs/
[2] http://www.debian.org/doc/packaging-manuals/fhs/fhs-3.8.htmlReply to: