[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skärmdumpar...* Stefan Alfredsson <stefan@alfredsson.org> [020813 10:45]:
> * Quoting Daniel Swärd <excds@kth.se> [13 Aug-02 09:35]:
> > Finns det nåt bra verktyg för att ta skärmdumpar i X?
> > (eller är jag bara för dum för att göra det på det rätta sättet...)
> > 
> > Den skärmdump jag *vill* ta är loginskärmen typ kdm/xdm. Resten av
> > skärmdumparna verkar jag kunna ta med ksnapshot (som är typ det jag
> > hittade.).
> 
> Oftast använder jag xv, men det kanske är lite svårt vid loginfönstret :)
> 
> Men jag tror att xwd(1) skulle funka. Boota upp till loginskärmen,
> hoppa ut till console, kör något liknande
> 
> DISPLAY=:0 xwd -root -out l.dump
> 
> Har för mig xwd formatet är lite skumt, men convert(1) klarade av
> att göra jpeg/png/.. av det.

Och har man "convert"[0] så han man förmodligen "import"[1] också (ingår i
paketet imagemagick) och då kan man enkelt göra: 

$ import -display :0 dump.png
$ import -display :0 -window root dump.png


[0] convert (1)	 - convert an image or sequence of images
[1] import (1)  - capture some or all of an X server screen
          and save the image to a file.
[2] http://www.imagemagick.org/ (apt-get install imagemagick)


-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1 3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `' http://www.stone.nu/
 `-- http://www.debian.org/

Attachment: pgplfKetL1hcq.pgp
Description: PGP signature


Reply to: