[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?Låter som en bra idé. Jag röstar på Rålis... Det är ju lättare att
samlas inne i stan.

	/Daniel

On Tue, 2002-08-13 at 12:44, Mikael Hedin wrote:
> Hej!
> 
> Borde vi inte ha en Debianträff för att fira att woody släpptes till
> slut?  Passar ju bra att ha festen rätt sent...  
> 
> T.ex. grilla/bada/etc i Rålis, eller i Södertälje hos Andreas?
> 
> En vardagkväll skulle funka för mig, men kom med några föslag.  Nästa
> tisdag 20/8 kl 19?  Eller lördag 17/8 kl 16?  
> 
> /Micce
> 
> [Skicka gärna vidare till fler debianer i Sth som inte läser -user-sweden!]
> 
> 
> -- 
> Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
> [gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: