[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Stockholm] Woody träff?



tis 2002-08-13 klockan 12.44 skrev Mikael Hedin:
> Hej!

Hej!

Jag läser debian-user-swedish, så ni behöver inte cc'a mig. 

> Borde vi inte ha en Debianträff för att fira att woody släpptes till
> slut?  Passar ju bra att ha festen rätt sent...  

> T.ex. grilla/bada/etc i Rålis, eller i Södertälje hos Andreas?

Helst Stockholm ngn stans för min del. 

> En vardagkväll skulle funka för mig, men kom med några föslag.  Nästa
> tisdag 20/8 kl 19?  Eller lördag 17/8 kl 16?  

Tisdag och torsdag nästa vecka är jag tyvärr uptagen, men annars passar
en vardag mig bäst. 

Mvh Mikael
-- 
Mikael Andersson
mikan@debian.org
PGP: 1024D/20E93E8E 76F9 E895 1073 12B8 A281  8144 5A1E 4BDD 20E9 3E8E



Reply to: