[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xdm-config lösningenHej!

Jag har här fått den lösningen jag letade efter, och ska nu kompletera den 
llite om någon får samma problem, eller vill göra en liknande configuration

se nedan.


Kör "X -indirect <host>" på den maskin du vill sitta vid. <host>
skall vara en maskin som servar XDMCP indirect request (* BROADCAST
INDIRECT).Kör _inte_ xdm på den maskinen. Då skall du få upp en
chooser.

HTH,

Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]

för att kunna få med den lokala maskinen i chooser listen, så confa xdm så 
den inte hanterar :0 (den egna primära skärmen eller X servern
i filen Xservers ska inte finnas några :0 servrar)
Xaccess
så har jag ett lokalt lan, med brandvägg utåt så för mig går det bra med
*        CHOOSER BROADCAST

.
nu när jag har jag då xdm på båda burkarna, som INTE hanterar "lokala X 
server" (efter inlogging måste jag altså skriva startx, om jag vill ha X).
Men om jag vill ha x på den ena eller andra burken så har jag dessutom den 
möjligheten att skriva 
X -indrirect burk2, och därmed få en chooser.

i X kan jag med detta shell script även då logga in igen via chooser på den 
burk jag behagar, (jag har 5 linux burkar hemma....) 
---script----#!/bin/bash
#!/bin/bash
# Detta startas Xnest på maskinen som har X (legolas)
# Geometry är bara för att jag skall få en definierad storlek, den ger eljest
# en lite konstig storlek.
#
#set -vx
y=800          # Storleken på skärmen, ändra bara denna, resten fixas
x=`expr $y \* 3 / 4`
ind=192.168.2.1     # Servern som har xdm igång för INDIRECT CHOOSER,
            # se /usr/X11R6/lib/X11/xdm/Xaccess på _den_ datorn.
Color=TrueColor

[ $# -gt 0 ] && display=$1 || display=`ps -ax|egrep 'X |Xnest'|grep -v 
grep|wc -l`
display=`expr $display + 0`
#display=`expr $display + 1`
xbase=`expr 20 \* ${display} + 00`
ybase=`expr 15 \* ${display} + 00`
Xnest -class $Color -indirect ${ind} -name "Server is 
${HOSTNAME}:${display}.0" -geometry ${y}x${x}+${ybase}+${xbase} :$display
rm -f /tmp/.X${display}-lock /tmp/.X11-unix/X${display}
----/script----
så nu kan jag vara inloggad på en maskin, och X windows från flera maisker i 
en Xsession.

Om ni har frågor, så hoppas jag att jag kan besvara dom..
Annars vill jag bara tacka för en hjälp jag fått.

Ett extra tack till 
/Fredrik Persson
/Karl
/Micce

Som via dom svar jag fick löste mer än detta problem..

/LasseReply to: