[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dessa j-a locales...On Thu, Aug 08, 2002 at 04:56:39PM +0200, frepe@bredband.net wrote:
> Jag vill ha allt på engelska på min dator, förutom tangentbordet. Alltså, trycker jag på 'ä' så ska det bli ett 'ä' och inte ']' eller vad det nu brukar bli. Sen om jag skriver 'cd my_dir' och 'my_dir' inte existerar, då ska datan inte svara "my_dir: katalogen finns inte' utan den ska svara 'my_dir: directory does not exist'. Ja, ni fattar.
Hejsan,

Det du antagligen behöver göra är att ladda den svenska keymapen.
Görs enklast genom att skriva loadkeys se-latin1


-- 
Johnny Chadda
zeth@linux.nu
http://zeth.mypc.nu/~zeth

Attachment: pgpcQmhiqbUSU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: