[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xdm-config> > Som root på burk1 kör jah i ett xterm xhost +
> > sedan loggar jag in på burk2 via ssh2 som en vanlig anv , och verifierar att $DISPLAY är satt till burk1:0
> > sen försöker jag starta xeyes, men får felmedelandet "Error: Can't open display:burk1"
> > xmms samma sak fast texten "** CRITICAL **: Unable to open display"
> > 
> > några tipps?
> 
> Jopp... Debian är har som defaultinställning att inte låta X-servern lyssna på TCP/IP öht. Kör 'ps ax|grep X' för att kolla om det står 'nolisten' el.likn. någonstans. Sen, beroende på vilken display manager du kör (xdm, kdm) så får du ändra det där. För xdm så tror jag att du ska ner och rota i /etc/X11/xdm/Xservers. Plocka bort "-nolisten" på sista raden. 
> 
> Den raden är f.ö. något som jag tror skickas till "startx"-kommandot vid något tillfälle.
> 
> /Fredrik Persson
...

Enklast är nog att köra "ssh -X burk2" från burk1.

Ang. "-nolisten tcp", för att hitta vilka filer det gäller:

 $ cd /etc/X11/
 $ find . -type f | xargs grep nolisten
 ./xinit/xserverrc:exec /usr/bin/X11/X -dpi 100 -nolisten tcp
 ./xdm/Xservers::0 local /usr/X11R6/bin/X vt7 -dpi 100 -nolisten tcp

Hmm, man kan starta X med:

 1, X
 2, xinit
 3, startx
 4, xdm eller likn.

X    startar bara upp X, men ger dig inga xklienter (t.ex. xterm).
xinit  startar upp X och ger dig xterm (om du inte ber den om annat).
startx är ett shell-script som sätter/tar bort xauth-kaka för $DISPLAY
    och startar xinit med div. argument för att få en
    förhoppningsvis trevlig miljö
xdm mm startar X enl. raden i Xservers och gör sig själv till klient
    så att man kan använda detta till att logga in, xdm sätter
    också xauth-kaka
    xdm är egentligen en inloggningsklient för X så att man kan
    logga in på "xdm-maskinen" och köra på den "fullt ut", från
    samma eller andra maskiner

Så:
  xhost/xauth -nolisten?
X   xhost   nej
xinit xhost   nej
startx xauth   ja via xinit/xserverrc
xdm  xauth   ja via xdm/Xservers

Så om vill köra en xklient på burk2 till en Xserver på burk1 så har man
alternativen:

1, starta X på något sätt
  starta någon xterm på :0 på något sätt
  ssh -X burk2
  xterm
2, starta X med startx/xdm ("-nolisten tcp" borttaget)
  xhost + alt. xhost burk2 alt.
   xauth extract - $DISPLAY | ssh burk2 xauth merge -
  ssh burk2
  DISPLAY=burk1 xterm
3, starta X med xinit
  xhost + alt. xhost burk2
  ssh burk2
  DISPLAY=burk1 xterm
4, fixa xdm på burk2 så att den svarar på xdmcp-anrop från nätet:
  tag eller kommentera (med !) bort denna rad i /etc/X11/xdm/xdm-config
  DisplayManager.requestPort:  0

  se till att denna rad finns i /etc/X11/xdm/Xaccess:
  *					#any host can get a login window

  starta xdm på burk2
  kör "X -broadcast" på burk1
  logga in på burk1 som om du satt på burk2

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 260 900      Datorer/Utrustning
Sweden            010 270 26 67    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------Reply to: