[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dessa j-a locales...On Thu, Aug 08, 2002 at 04:56:39PM +0200, frepe@bredband.net wrote:
> Jag vet att det förmodligen diskuterats till leda, men ändå...
> 
> Jag vill ha allt på engelska på min dator, förutom tangentbordet. Alltså, trycker jag på 'ä' så ska det bli ett 'ä' och inte ']' eller vad det nu brukar bli. Sen om jag skriver 'cd my_dir' och 'my_dir' inte existerar, då ska datan inte svara "my_dir: katalogen finns inte' utan den ska svara 'my_dir: directory does not exist'. Ja, ni fattar.

För att språket skall bli korrekt skall du _inte_ sätta LC_ALL eller
LANG. Alternativt sätta dem till "C".

Svensk tangentbordslayout har inget med locales att göra. I XFree
konfigurerar du tangentbordslayouten i /etc/X11/XF86Config-4.

I konsolen kan du alltid använda loadkeys (hur man ändrar permanent vet
jag inte riktigt, kör oftast med us layout i vilket fall).
Jag tror "dpkg-reconfigure console-data" kan lösa det problemet.

> Nåväl, just nu är dessa satta såhär:
> 
> LC_CTYPE = ISO_8859_1
> LANG = iso_8859_1

Förmodligen är det inte korrekt, förutsatt att du kör libc4 ;)

setlocale(3) har följande att säga...
Linux (that is, GNU libc) supports the portable locales "C" and "POSIX".  In the good old days
there used to be support for the European Latin-1 "ISO-8859-1" locale (e.g. in libc-4.5.21 and
libc-4.6.27), and the Russian "KOI-8" (more precisely, "koi-8r") locale (e.g. in libc-4.6.27),
so that having an environment variable LC_CTYPE=ISO-8859-1 sufficed to make  isprint()  return
the  right  answer.   These days non-English speaking Europeans have to work a bit harder, and
must install actual locale files.

> 1. vad ska variablerna sättas till och,

LC_CTYPE = sv_SE
Se till att ha locales paketet installerat och att sv_SE localen är
genererad.

> 2. VAR ska jag sätta dem? I vilken fil? Jag har försökt med .bashrc med det funkar inte alls...

.bashrc exekveras enbart när du kör ett interaktivt shell (eg. xterm).
.bash_profile körs för login shell (eg. /bin/login)


Attachment: pgpO5vrEJAusI.pgp
Description: PGP signature


Reply to: