[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dessa j-a locales...Jag vet att det förmodligen diskuterats till leda, men ändå...

Jag vill ha allt på engelska på min dator, förutom tangentbordet. Alltså, trycker jag på 'ä' så ska det bli ett 'ä' och inte ']' eller vad det nu brukar bli. Sen om jag skriver 'cd my_dir' och 'my_dir' inte existerar, då ska datan inte svara "my_dir: katalogen finns inte' utan den ska svara 'my_dir: directory does not exist'. Ja, ni fattar.

Så har jag då kunnat sluta mig till att följande miljövariabler är bra att pilla på:

 LANGUAGE, LC_ALL, LC_CTYPE, LANG

stämmer så långt?

Nåväl, just nu är dessa satta såhär:

LC_CTYPE = ISO_8859_1
LANG = iso_8859_1

övriga osatta (unset).

Så... 

1. vad ska variablerna sättas till och,
2. VAR ska jag sätta dem? I vilken fil? Jag har försökt med .bashrc med det funkar inte alls...

Mycket tacksam för hjälp.

Vänligen,

Fredrik PerssonReply to: