[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempel)> Min personliga kritik mot Debian ligger i en efftekt av just det solm nu
> sker igen. Man börjar med att bestämma vad som skall bytas ut till näste
> version. Inte koller om man kan klatra det i rimlig tid. Vist kan
> boot-flöoppies behövas bytas ut, men om det blir i 3.1, 3.2, 4.9 är inte
> veäntligt, det är bättre att få ut nästa versionm i tid. 

Vad menar du med "i tid"? Varför ska man sätta en tidsgräns istället för en "vi släpper när det är klart"-gräns?

Debian-folket har ju klart och tydligt talat om att man inte bryr sig speciellt mycket om att vare sig sätta eller hålla deadlines; man är intresserad av att saker och ting funkar. Vilket jag upplever som i det närmaste själsligt renande jämfört med alla dessa versionsnummertävlingar som försiggår överallt.

> Anars byter
> alla till developent under testing fasen och testing tar mer och mer tid
> alla byter version och släppet blir ännu mer försenat, nästa Debian kan
> utan problem vara klar till jul. (men om det är nya boot floppies, nya
> x,y ,z är mindre viktigt.)

Vad är "development"? Menar du "unstable" kanske?

Ja, kära hjärtanes, jag kan då rakt inte begripa varför "nästa Debian" (vad det nu är) ska ut till jul. Är det för att man ska kunna trycka upp nya CD-skivor där det står "4" istället för "3" på? Vad vinner man på det?

Själv känner jag starkt för Debian, och en av anledningarna är just att man vare sig vill, kan (hehe!) eller behöver klämma ur sig pressmeddelanden om nya versioner. Det är befriande, intelligent och pragmatiskt.

/Fredrik PerssonAttachment: reply
Description: PGP signature


Reply to: