[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Sarge/testingSebastian Haglund:

> Var det inte woody som var unstable och blev testing när dom introducerade
> testing-grenen för något år sen, eller är sid den ständiga unstable?

Sid är för evigt den instabila utgåvan. Att Woody tidigare var den
instabila versionen för att bli uttestningsversionen beror på hur det
hela hanterades innan uttestningsversionen fanns.

En beskrivning hur Sid fungerar finns på
<URL:http://www.debian.org/doc/FAQ/ch-ftparchives.html#s-sid-history>

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html
Reply to: