[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flera skärmar och t-bord och grejerDet är fullt möjligt.

Jag har läst någonstans på det stora fina nätet att någon
lyckats med detta, men jag kommer inte ihåg dom riktigt
fina detaljerna och jag hittar tyvärr inte sidan igen, men
det var något i stil med följande.

Uppsättningen på hårdvara var:
agp kort
pci kort
ps2 mus
ps2 tangentbord
usb mus
usb tangentbord

Det ända som han hade haft problem med vad att konsollen
låste sig om man använda usb tangentbordet eller usb musen
innan man startat upp två X servrar, självklart med olika
konfigurationer, där den ena endast använde ps2 och den
andra endast usb.

Samt att man inte kunde ha usb stödet i kärnan, utan fick
ladda det som moduler EFTER att ps2 X serverna var startad.

Detta är ifrån mitt dåliga minne, men jag hoppas att det hjälper
på något sätt

Jag har själv funderat på något liknande, och kan posta
mina erfarenheter när jag (inte?) lyckas.

MvH Henrik Hellerstedt


On Fri, 2002-08-02 at 19:40, Michael Dalvald wrote:
> On Friday 02 August 2002 12:01, Mikael Claesson wrote:
> > Kan man fixa det med en server, eller måste man köra
> > igång två servrar parallellt på nåt sätt? Och hur gör
> > man i sånt fall det?
> 
> Vet inte om man kan fixa det med en server. Men att köra två är inte så 
> svårt. Starta den första med 'startx' som vanligt och den andra med 'startx 
> -- :2 <config fil 2>' så borde den andra xservern startas på konsoll 8. (1-6 
> text, 7 xdefault) Och sen är det vara att switcha mellan dem med Ctrl-Alt-F8, 
> F7 (Fast har man ställt in olika grafikkort och tangentbord i de olika 
> XF86Configfilerna så borde man bara flytta fokus från ena monitorn till den 
> andra. Kanske..)
> 
> Btw, 'startx -- :3' öppnar ytterligare en xserver på (F)9, osv.
> 
> /Michael
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Reply to: