[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Sarge/testingOn Fri, Aug 02, 2002 at 11:12:39AM +0300, Joakim Andersson wrote:
> On Fri, Aug 02, 2002 at 09:31:14AM +0200, Sebastian Haglund wrote:
> > Var det inte woody som var unstable och blev testing när dom introducerade 
> > testing-grenen för något år sen, eller är sid den ständiga unstable?
> 
> sid kommer alltid att vara unstable.
>
Detta eftersom karaktären Sid är instabil i Toy Story.Reply to: