[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian Sarge/testingOn Fri, Aug 02, 2002 at 09:31:14AM +0200, Sebastian Haglund wrote:
> Var det inte woody som var unstable och blev testing när dom introducerade 
> testing-grenen för något år sen, eller är sid den ständiga unstable?

sid kommer alltid att vara unstable.

-- 
Joakim Andersson ; tyrak@borgship.net ; http://borgship.net/~tyrak/Reply to: