[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Installera till annan partitionHej listan!

Jag sitter här och funderar över om man kan, från ett fungerande
Debian-system, sätta ihop en installation till en tom disk och sedan
flytta över denna disk till en annan maskin?

Alltså; jag skulle vilja förbereda en partition med en debianinstallation
till en dator som jag ännu inte har fysisk tillgång till, och jag vill
gärna slippa göra en vanlig installation när jag ändå har ett fungernade
system att köra på.

Någon som förstår min fråga och dessutom har några tips att ge?

Tack på förhand!

/Fredrik

---------------------------------------------------------------
Fredrik 'Goethe' Persson  Wired: +46 (0) 13 27 45 67
Drabantgatan 9       Cellular: +46 (0) 70 725 68 31
582 14 LINKÖPING      Email: fredrik.persson@bigfoot.com
SWEDEN           Fax: +1 (815)364-3736

"Never argue with an idiot. They drag you down to their level,
then beat you with experience."


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: