[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera till annan partitionFredrik 'Goethe' Persson:

> Jag sitter här och funderar över om man kan, från ett fungerande
> Debian-system, sätta ihop en installation till en tom disk och sedan
> flytta över denna disk till en annan maskin?

Det finns ett verktyg som heter debootstrap som borde kunna göra det.
Det kan annars användas för att göra en chroot-installation (t.ex för
att köra stable parallellt med unstable), och om du då lägger chroot:en
på en egen disk borde du uppnå önskat resultat. Annars kan du göra
någon slags manuell chroot-installation.

Se bara upp med eventuella systemberoende konfigurationer, t.ex
detektering av maskinvara... Jag skulle nog rekommendera en
nätverksinstallation om du har möjlighet.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: