[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera till annan partitiontar funkar juh ...
har du ett fungerande sysyetm .. så ta med disken, plugga in den...
partitionera upp den andra disken....
tuta och kör... tar :)

On Wed, 26 Jun 2002 21:17:25 +0200 (MEST)
"Fredrik 'Goethe' Persson" <frepe360@student.liu.se> wrote:

> Hej listan!
> 
> Jag sitter här och funderar över om man kan, från ett fungerande
> Debian-system, sätta ihop en installation till en tom disk och sedan
> flytta över denna disk till en annan maskin?
> 
> Alltså; jag skulle vilja förbereda en partition med en debianinstallation
> till en dator som jag ännu inte har fysisk tillgång till, och jag vill
> gärna slippa göra en vanlig installation när jag ändå har ett fungernade
> system att köra på.
> 
> Någon som förstår min fråga och dessutom har några tips att ge?
> 
> Tack på förhand!
> 
> /Fredrik
> 
> ---------------------------------------------------------------
> Fredrik 'Goethe' Persson  Wired: +46 (0) 13 27 45 67
> Drabantgatan 9       Cellular: +46 (0) 70 725 68 31
> 582 14 LINKÖPING      Email: fredrik.persson@bigfoot.com
> SWEDEN           Fax: +1 (815)364-3736
> 
> "Never argue with an idiot. They drag you down to their level,
> then beat you with experience."
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: