[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Promise Fasttrack100 problem> är det alltså lönt att försöka sig på de drivrutinerna
> ifall man har ett onboard chip på moderkortet? själv har
> jag nog iof Fasttrack 100 Lite, kanske inte samma sak.
> det är ett Soyo Dragon K7V+.


Jag har en 'Lite' själv, så det ska nog fungera (om än buggigt). Om du är 
osäker kontrollera att du har ett chip på moderkortet märkt med 
PDC202{46|62|65|67|68|69|70}.


-- 
Magnus Ekdahl 0739-287181 magnus@debian.org maguno@ludd.luth.se
public key available at http://oxtan.campus.luth.se/magnus.public
ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/pool/non-US/main/d/debian-keyring/
Key fingerprint = 18DE CB62 8A86 374E 824E  09ED 1987 4B18 1213 79F6


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: