[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mysql frågakolla om du har nyaste mysql servern
jag hade samma problem... jag löste mitt problem igenom att ladda ner server åxå :)

apt-get update && apt-get install mysql-server

för det verkar som du saknar servern, men du har client delen inne :)-----Original Message-----
From: Jonas Jacobsson <jonas@cytech.nu>
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Date: Mon, 24 Jun 2002 12:48:44 +0200
Subject: Re: Mysql fråga

On Mon, Jun 24, 2002 at 11:52:31AM +0200, Lando wrote:
> Jag har försökt köra /usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
> som installationen säger men får fortfarande samma fel. När jag har
> gjort detta innan så har det ju fungerat direkt :( 
> 
> Fel meddelande:
> /usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
> error: 'Access denied for user: 'root@localhost' (Using password: NO)'

Får du upp en lösenordsfråga om du kör:

mysql -h localhost -u root -p

prova svara blankt på den. Kommer du inte in då?

/jonas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgLars Lindgren
Ericsson radio system
System engineer

Mobile :+46703008336
Phone  :+4615058080


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: