[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Promise Fasttrack100 problemOn Tuesday 25 June 2002 11:29, Mikael.Engblom@skolverket.se wrote:
> Försöker installera Promise Fasttrack 100 raidcontroller men hittar inga
> drivrutiner. Nån som kan hjälpa mig?

Din kernel (>=2.4) måste vara konfigurerad med 

ATA/IDE/MFM/RLL support  --->
IDE, ATA and ATAPI Block devices  --->
[*]     PROMISE PDC202{46|62|65|67|68|69|70} support

Detta ger dock ingen raid funktionalitet, men låter dig använda hårdiskarna 
som sitter på controllern. 

Promise Fastrack 100 är mjukvaru raid. Drivrutinerna som existerar är 
binary-only (finns på promise ftp). Installationshänvisningar finns bara till 
redhat och suse. Lyckas du få igång dem till debian så vill jag gärna få reda 
på hur. =)

Slutligen vill jag varna dig för att controllern/drivern kan vara kass. Jag 
fick en Promise Fasttrack 100 raidcontroller  till mitt moderkort (MSI 694D), 
och alla mina försök att använda raidcontrollern har slutat i förstörda 
filsystem. Så testa ordentligt innan du lägger någon kritisk data på 
controllern. 

-- 
Magnus Ekdahl 0739-287181 magnus@debian.org maguno@ludd.luth.se
public key available at http://oxtan.campus.luth.se/magnus.public
ftp://ftp.se.debian.org/debian-non-US/pool/non-US/main/d/debian-keyring/
Key fingerprint = 18DE CB62 8A86 374E 824E  09ED 1987 4B18 1213 79F6


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: