[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Promise Fasttrack100 problemMagnus Ekdahl (maguno@ludd.luth.se) wrote:
> Din kernel (>=2.4) måste vara konfigurerad med 
> 
> ATA/IDE/MFM/RLL support  --->
> IDE, ATA and ATAPI Block devices  --->
> [*]     PROMISE PDC202{46|62|65|67|68|69|70} support
> 
> Promise Fastrack 100 är mjukvaru raid. Drivrutinerna som existerar är 
> binary-only (finns på promise ftp). Installationshänvisningar finns bara till 
> redhat och suse. Lyckas du få igång dem till debian så vill jag gärna få reda 
> på hur. =)

hej,

är det alltså lönt att försöka sig på de drivrutinerna
ifall man har ett onboard chip på moderkortet? själv har
jag nog iof Fasttrack 100 Lite, kanske inte samma sak.
det är ett Soyo Dragon K7V+.

/örjan

-- 
     [x] icq - 496723     [x] url - fobie.net


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: