[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telenordia adsl och linux

Karolina Lindqvist wrote:

söndagen den 23 juni 2002 11.24 skrev Patrik Wallstrom:

De har väl egna newsgroups där de diskuterar sånt? Jag är övertygad om
att du får massa tips om du kollar där.

En bra idé. Jag startade knode för att titta. Men ack nej, vilken besvikelse. Det finns bara en ganska död newsgrupp för telenordia adsl. På algonet-grupperna fann jag ingenting heller.

Efter hur lång tid brukar anslutningen kopplas ner annars?

... och det hände ca 5 minuter efter att jag skrev det där brevet. Men det underliga var att av och påslagning av modemet gjorde att allt fortsatte precis som om det aldrig hade hänt. Under vissa tider, som verkar vara högtrafik, kan det koppla ner efter några minuter. Under lågtrafik verkar det fungera bättre.

Eftersom det verkar som om något triggar felet, kanske bytande av PPPoE-program på linuxsidan kan hjälpa. PPP brukar också dyka ibland, även om jag hellre ser att programmet fortsätter att prova om och om igen, vilket gör att jag måste gära en /etc/init.d/ppp restart för att få igång det hela igen, förutom att slå av och på strömmen på modemet.

Jag använder mig av pppoe stödet i kärnan och en patchad pppd, och det har fungerat nästan felfritt för min del. Har inte haft på datorn dygnet runt så ofta men en hel dag har fungerat bra i alla fall. Mer info om det hittar du här:
http://kitsumi.xware.cx/tech/adsl-2.4.html


-- Karolina--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: