[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telenordia adsl och linuxsöndagen den 23 juni 2002 11.24 skrev Patrik Wallstrom:

> De har väl egna newsgroups där de diskuterar sånt? Jag är övertygad om
> att du får massa tips om du kollar där.

En bra idé. Jag startade knode för att titta.  Men ack nej, vilken besvikelse. 
Det finns bara en ganska död newsgrupp för telenordia adsl. På 
algonet-grupperna fann jag ingenting heller.

> Efter hur lång tid brukar anslutningen kopplas ner annars?

... och det hände ca 5 minuter efter att jag skrev det där brevet. Men det 
underliga var att av och påslagning av modemet gjorde att allt fortsatte 
precis som om det aldrig hade hänt.
Under vissa tider, som verkar vara högtrafik, kan det koppla ner efter några 
minuter. Under lågtrafik verkar det fungera bättre.

Eftersom det verkar som om något triggar felet, kanske bytande av 
PPPoE-program på linuxsidan kan hjälpa. PPP brukar också dyka ibland, även om 
jag hellre ser att programmet fortsätter att prova om och om igen, vilket gör 
att jag måste gära en /etc/init.d/ppp restart för att få igång det hela igen, 
förutom att slå av och på strömmen på modemet.

-- Karolina-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: