[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telenordia adsl och linuxOn Sun, 2002-06-23 at 12:10, Karolina Lindqvist wrote:
 
> En bra idé. Jag startade knode för att titta.  Men ack nej, vilken besvikelse. 
> Det finns bara en ganska död newsgrupp för telenordia adsl. På 
> algonet-grupperna fann jag ingenting heller.
> 
Har du kollat på linux.nu om det finns Telenordia användare där som
kanske vet något?

Hej,
HÖ

-- 
~~~~ <http://www.sacred-eagle.com/> ~~~~
~~~~~~ Gnupg signature ID 83AC4814 ~~~~~

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: