[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

telenordia adsl och linuxJag har telenordia adsl och det fungerar bra, frånsett en sak. Modemet hänger 
sig konstant och vägrar att kommunicera med datorn längre. Den enda lösningen 
ut ur detta, som jag har funnit, är att slå av och på strömmen till modemet. 
Jag har inte försökt med telenordia support, då jag är ganska övertygad om 
att de skulle säga "vi supportar inte linux, har du provat under windows?".

Igår råkade jag glömma en konstant "ping" och det fantastiska verkar vara att 
nu hänger sig inte anslutningen längre. Kan detta verkligen vara möjligt? Nu 
har jag lagt pingen på den första burken från traceroute, så får vi se hur 
länge det fungerar. Nu har jag iallafall slagit personligt rekord med 17 
timmar uppkopplad.

-- Karolina
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: