[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Turtle Beach Santa CruzHej, är det någon här som har nån erfarenhet av att få snurr på ett
Turtle Beach Santa Cruz ljudkort samt Intel PRO 100 nätverkskort
	/Kristoffer, Ludvika


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: