[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska tecken i Mutt?On Sun, 16 Jun 2002, Zrajm C Akfohg wrote:

> > >    Okej, d\345 f\345r vi se hur bra det h\344r g\345r.
[...]
> > > Jag har testat var och en av dem för sig, och i kombinationer, men
> > > utan något som helst resultat.
> > > 
> > Har du svenska tecken i terminal och textläge i övrigt?
> > Vad har du i din /etc/locale.gen fil?
> 
> Jodå, mina problem uppstår när jag ssh:ar till datorn i fråga, och åäö
> funkar precis som det ska i skalet (zsh) och editorn (emacs). Det är
> bara i Mutt som jag får problem. I /etc/Muttrc står det också:
> 
>   set locale="sv_SE"
> 
> vilket kanske påverkar?

/usr/share/doc/mutt/README.Debian

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-709580442


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: