[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svenska tecken i Mutt?Jag lyckas inte få svenska tecken i mutt. Istället ersätts åäö med
frågetecken mina brevfoldrar, och när jag föröker läsa ett brev ser
det ut såhär:

  Okej, d\345 f\345r vi se hur bra det h\344r g\345r.

Om jag, när jag ska skriva ett nytt mejl, försöker använda åäö i To:
händer ingenting, men i emacs funkar svenska tecken finfin (så jag har
inga problem med att använda dem här).

Options (i mutt) som jag har försökt slagit på och av för att se om
det gör nån skillnad är följande:

 set charset=iso-8859-15
 set charset="iso-8859-1"
 set send_charset="us-ascii:iso-8859-15:iso-8859-1:utf-8"
 set meta_key
 set allow_8bit="yes"

Jag har testat var och en av dem för sig, och i kombinationer, men
utan något som helst resultat.

Vad gör jag för fel?

/Zrajm C Akfohg

-- 
 Sökare: 0740-145753  Zrajm C Akfohg  <zrajm@klingonska.org>
 Telefon: 018-500911  Villav.33, 2tr  www.klingonska.org/~zrajm
 Iseekyou: 1676 9663  Upsala, Sweden  SuvwI' Hol DajatlhlaH'a' je?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: