[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska tecken i Mutt?On Sun, Jun 16, 2002 at 01:32:28AM +0200, Helgi ?rn wrote:
> On Sun, 2002-06-16 at 00:38, Zrajm C Akfohg wrote:
> > Jag lyckas inte få svenska tecken i mutt. Istället ersätts åäö med
> > frågetecken mina brevfoldrar, och när jag föröker läsa ett brev ser
> > det ut såhär:
> > 
> >  Okej, d\345 f\345r vi se hur bra det h\344r g\345r.
> > 
> > Om jag, när jag ska skriva ett nytt mejl, försöker använda åäö i To:
> > händer ingenting, men i emacs funkar svenska tecken finfin (så jag har
> > inga problem med att använda dem här).
> > 
> > Options (i mutt) som jag har försökt slagit på och av för att se om
> > det gör nån skillnad är följande:
> > 
> >  set charset=iso-8859-15
> >  set charset="iso-8859-1"
> >  set send_charset="us-ascii:iso-8859-15:iso-8859-1:utf-8"
> >  set meta_key
> >  set allow_8bit="yes"
> > 
> > Jag har testat var och en av dem för sig, och i kombinationer, men
> > utan något som helst resultat.
> > 
> Har du svenska tecken i terminal och textläge i övrigt?
> Vad har du i din /etc/locale.gen fil?

Jodå, mina problem uppstår när jag ssh:ar till datorn i fråga, och åäö
funkar precis som det ska i skalet (zsh) och editorn (emacs). Det är
bara i Mutt som jag får problem. I /etc/Muttrc står det också:

 set locale="sv_SE"

vilket kanske påverkar?
 

/Zrajm C Akfohg

-- 
 Sökare: 0740-145753  Zrajm C Akfohg  <zrajm@klingonska.org>
 Telefon: 018-500911  Villav.33, 2tr  www.klingonska.org/~zrajm
 Iseekyou: 1676 9663  Upsala, Sweden  SuvwI' Hol DajatlhlaH'a' je?


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: