[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vad är detta? [Fwd: Undelivered Mail Returned to Sender]Helgi Örn:

> Är det någon här som kan förklara vad det här handlar om (se nedan)?

Fel hos någon av prenumeranterna, inget att bry sig om.

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: