[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska tecken i Mutt?On Sun, 2002-06-16 at 00:38, Zrajm C Akfohg wrote:
> Jag lyckas inte få svenska tecken i mutt. Istället ersätts åäö med
> frågetecken mina brevfoldrar, och när jag föröker läsa ett brev ser
> det ut såhär:
> 
>    Okej, d\345 f\345r vi se hur bra det h\344r g\345r.
> 
> Om jag, när jag ska skriva ett nytt mejl, försöker använda åäö i To:
> händer ingenting, men i emacs funkar svenska tecken finfin (så jag har
> inga problem med att använda dem här).
> 
> Options (i mutt) som jag har försökt slagit på och av för att se om
> det gör nån skillnad är följande:
> 
>   set charset=iso-8859-15
>   set charset="iso-8859-1"
>   set send_charset="us-ascii:iso-8859-15:iso-8859-1:utf-8"
>   set meta_key
>   set allow_8bit="yes"
> 
> Jag har testat var och en av dem för sig, och i kombinationer, men
> utan något som helst resultat.
> 
Har du svenska tecken i terminal och textläge i övrigt?
Vad har du i din /etc/locale.gen fil?

Hej,
HÖ

-- 
~~~~~ This message is digitally signed - GPG key at: ~~~~
~~ <http://www.sacred-eagle.com/gnupg_public_key.html> ~~

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: