[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PFU tangentbord i Sverige?On Fri, Jun 14, 2002 at 03:39:33PM +0200, Helgi Örn wrote:
> On Fri, 2002-06-14 at 15:06, Henrik Enberg wrote:
> > Inte svenskt förvisso, men jag köpte mitt på
> > <http://www.linuxemporium.co.uk>.  Fick det efter 2 dagar.  Jag är
> > oerhört nöjd med det.
> > 
> OK!
> Inget tjafs med svenskt tangentbordslayout?

Du lär ju sakna "<>|" knappen (som amerikanska tangenbord saknar).

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpsNLiL1AhA6.pgp
Description: PGP signature


Reply to: