[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

PFU tangentbord i Sverige?Tjena Debianer!

Är det någon som vet om det finns en svensk återförsäljare för de Linux
anpassade Happy Hacking tangentborden från PFU <http://www.pfuga.com/>?
På deras hemsida finns bara en länk till en dansk återförsäljare
<http://mazzive.dk/>.

Hälsningar,
Helgi Örn


-- 
~~~~~ This message is digitally signed - GPG key at: ~~~~
~~ <http://www.sacred-eagle.com/gnupg_public_key.html> ~~

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: