[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PFU tangentbord i Sverige?Helgi Örn <gnu4u@telia.com> writes:

> Tjena Debianer!
>
> Är det någon som vet om det finns en svensk återförsäljare för de Linux
> anpassade Happy Hacking tangentborden från PFU <http://www.pfuga.com/>?
> På deras hemsida finns bara en länk till en dansk återförsäljare
> <http://mazzive.dk/>.

Inte svenskt förvisso, men jag köpte mitt på
<http://www.linuxemporium.co.uk>.  Fick det efter 2 dagar.  Jag är
oerhört nöjd med det.

-- 
Booting... /vmemacs.el


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: