[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PFU tangentbord i Sverige?On Fri, 2002-06-14 at 15:06, Henrik Enberg wrote:
> Inte svenskt förvisso, men jag köpte mitt på
> <http://www.linuxemporium.co.uk>.  Fick det efter 2 dagar.  Jag är
> oerhört nöjd med det.
> 
OK!
Inget tjafs med svenskt tangentbordslayout?
Använder du den till Winblows också och hur fungerar det i så fall?

Hej,
HÖ 
 
-- 
~~~~~ This message is digitally signed - GPG key at: ~~~~
~~ <http://www.sacred-eagle.com/gnupg_public_key.html> ~~

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: