[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PFU tangentbord i Sverige?Helgi Örn <gnu4u@telia.com> writes:

> Inget tjafs med svenskt tangentbordslayout?

Nä.  Jag har mappat den högra ALT-knappen till compose, så det är inga
problem. 

> Använder du den till Winblows också och hur fungerar det i så fall?

Vet ej.  Men de har ju inte fattat att riktiga hårdingar flyttar runt
med C-{p, n, b,f}, så det kan nog bli lite bökigt. 

-- 
Booting... /vmemacs.el


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: