[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skapa länkar i /etc/rc.* från /etc/init.d?On Fri, Jun 14, 2002 at 09:53:11AM +0200, Fredrik Jonson wrote:
> Hej,
> 
> Jag vill köra exim som demon istället för att starta exim via 
> inetd. På redhat fanns det ett litet program som automagiskt
> skapade nödvändiga symboliska länkarna i /etc/rc.* från
> /etc/init.d så att tjänsterna startas vid eventuell omboot. 
> 
> Finns det ett sådant program i debian också, eller är det någon
> tjoffig dpkg-automagi man ska lära sig för att hantera dessa
> symlänkar? För det är väl ändå inte meningen att man ska göra det
> för hand?

$ update-rc.d --help
usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename> remove
    update-rc.d [-n] <basename> defaults [NN | sNN kNN]
    update-rc.d [-n] <basename> start|stop NN runlvl [runlvl] [...] .
        -n: not really
        -f: force


mvh,
Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: