[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skapa länkar i /etc/rc.* från /etc/init.d?On Fri, Jun 14, 2002 at 09:53:11AM +0200, Fredrik Jonson wrote:
> Hej,
> 
> Jag vill köra exim som demon istället för att starta exim via 
> inetd. På redhat fanns det ett litet program som automagiskt
> skapade nödvändiga symboliska länkarna i /etc/rc.* från
> /etc/init.d så att tjänsterna startas vid eventuell omboot. 

Du behöver inte göra något i detta fallet. Det du behöver göra är att
kommentera bort exim i /etc/inetd.conf (update-inetd --disable smtp)
därefter reboota eller köra /etc/init.d/exim start.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: