[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TangentbordskonstigheterOn Mon, 2002-06-10 at 00:26, Mikael Hedin wrote: 
> 
> Jag får
> 
> §1234567890+´
> ½!"#¤%&/()=?`
> ¶¡@£$½¥{[]}\±
> ¾¹²³¼¢x÷«»°¿¬
> 
> (sista raden är shift-altgr, x-et är för 5/8 tecknet som emacs inte
kunde)
> 
> Verkar som du kör i X?
> 
> Vad har du i /etx/X11/XF86Config-4? Min ser ut som följer för
> tangentbordet:
> 
> 
> Section "InputDevice"
>    Identifier   "My Keyboard"
>    Driver     "keyboard"
>    Option     "CoreKeyboard"
>     Option "XkbKeycodes"  "xfree86"
>     Option "XkbTypes"   "default"
>     Option "XkbCompat"   "default"
>     Option "XkbSymbols"  
"en_US(pc105)+se(nodeadkeys)+ctrl(nocaps)+inet(logicordless)"
>     Option "XkbGeometry"  "pc(pc105)"
> EndSection
> 
> För att få alla svenska tecken borde det räcka med 
> 
>     Option "XkbSymbols"  "en_US(pc105)+se(nodeadkeys)"
> 
> Hade tidigare följande som också fungerade, dock utan
> 'gummitangenter':
> 
> Section "InputDevice"
>    Identifier   "Generic Keyboard"
>    Driver     "keyboard"
>    Option     "CoreKeyboard"
>    Option     "XkbRules"   "xfree86"
>    Option     "XkbModel"   "pc105"
>    Option     "XkbLayout"   "se"
>    Option     "XkbVariant"  "nodeadkeys"
>    Option     "XkbOptions"  "ctrl:nocaps"
> EndSection
> 
> 
Tack för svaret. 
Ja jag kör X, i textläge är det en liten skillnad för att då får jag
faktiskt motsatserna till { og [ med AltGr, allt annat är precis samma
som i X. 
I min XF86Config-4 ser det ut så här: 
--- 
Section "InputDevice" 
Identifier "Generic Keyboard" 
Driver "keyboard" 
Option "CoreKeyboard" 
Option "XkbRules" "xfree86" 
Option "XkbModel" "pc105" 
Option "XkbLayout" "se" 
EndSection 
--- 
Jag ändrade nu till nästan samma som du har och det fungerar nu
klockrent i X, enda felet i textläge verkar vara att jag inte får ½ men
hur ofta använder man det? 

Hip,
Helgi Örn
 
-- 
<http://www.sacred-eagle.com/> 


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: