[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: scriptning...söndag, 19. maj 2002 23:32 skrev Erik Johansson:
> ">" dirigerar om all utskrift från programmet som skulle ha kommit till
> stdout (även kallad 1) någon annanstanns. 2> gör samma sak, men för all
> utskrift som skulle ha kommit till stderr (2) (dvs felmeddelanden). &1
> betyder bara "skicka till samma ställe som 1:an". Detta gör att all
> utskrift, både stdout och stderr kommer till samma ställe.

Ett smidigare sätt att dirigera om både stdout och stderr är &>.
Exempel:  kommando &> fil_med_stdout_och_stderr

Bash-manualen förklarar:

There are two formats for redirecting standard output and standard
error:
       &>word
and
       >&word

Of the two forms, the first is preferred. This is semantically
equivalent to:
       >word 2>&1

MVH Christian von Schultz


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: