[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: scriptning...Tackar, nu funkar det som jag hade tänkt det...
delfråga...
information ang "2>&1" var kan jag hitta det... så jag vet vad det gör mer
exakt, och kan använda det i min forsatta scripttnings karriär :)

har abs, men har inte hittat något somrefererar , eller förklarar vad just
"2>&1" är och hur det fungerar..

/Lasse


----- Original Message -----
From: "Erik Johansson" <erre@telia.com>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Saturday, May 18, 2002 6:49 PM
Subject: Re: SV: scriptning...


> On Saturday 18 May 2002 18.44, Lasse wrote:
> > -------------script-------------
> > #!/bin/bash
> > trace=`traceroute`
> detta ska vara trace="traceroute" annars kommer trace att innehålla
outputen
> (hmm) från traceroute.
> > host=194.71.11.40
> > time=`date |cut -c 12-13,15-16`
> > filename="traceroute-$time"
> > path=/tmp/
> > touch $path$filename
> > echo `date |cut -c 0-16` >$path$filename
> > -$trace -m 10 $host >>$path$filename
> ändra detta till $trace -m 10 $host >>$path$filename 2>&1
> > +$trace -m 10 $host >>$path$filename
> detta till $trace -m 10 $host >>$path$filename 2>&1
>
> då borde det funka
>
> --
> This message has been ROT-13 encrypted twice for extra security.
>
> Erik Johansson <erre@telia.com>
> http://come.to/erre
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
>
>
>-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: