[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: scriptning...Hej

">" dirigerar om all utskrift från programmet som skulle ha kommit till stdout 
(även kallad 1) någon annanstanns. 2> gör samma sak, men för all utskrift som 
skulle ha kommit till stderr (2) (dvs felmeddelanden). &1 betyder bara 
"skicka till samma ställe som 1:an". Detta gör att all utskrift, både stdout 
och stderr kommer till samma ställe.

Detta var en lite "trubbig" förklaring, men du kan hitta mer information med:
man 3 stdout
man bash (sök efter REDIRECTION)

Hoppas det hjälper
// Erik

On Sunday 19 May 2002 23.21, lasse wrote:
> Tackar, nu funkar det som jag hade tänkt det...
> delfråga...
> information ang "2>&1" var kan jag hitta det... så jag vet vad det gör mer
> exakt, och kan använda det i min forsatta scripttnings karriär :)
>
> har abs, men har inte hittat något somrefererar , eller förklarar vad just
> "2>&1" är och hur det fungerar..
>
> /Lasse
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Erik Johansson" <erre@telia.com>
> To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
> Sent: Saturday, May 18, 2002 6:49 PM
> Subject: Re: SV: scriptning...
>
> > On Saturday 18 May 2002 18.44, Lasse wrote:
> > > -------------script-------------
> > > #!/bin/bash
> > > trace=`traceroute`
> >
> > detta ska vara trace="traceroute" annars kommer trace att innehålla
>
> outputen
>
> > (hmm) från traceroute.
> >
> > > host=194.71.11.40
> > > time=`date |cut -c 12-13,15-16`
> > > filename="traceroute-$time"
> > > path=/tmp/
> > > touch $path$filename
> > > echo `date |cut -c 0-16` >$path$filename
> > > -$trace -m 10 $host >>$path$filename
> >
> > ändra detta till $trace -m 10 $host >>$path$filename 2>&1
> >
> > > +$trace -m 10 $host >>$path$filename
> >
> > detta till $trace -m 10 $host >>$path$filename 2>&1
> >
> > då borde det funka
> >
> > --
> > This message has been ROT-13 encrypted twice for extra security.
> >
> > Erik Johansson <erre@telia.com>
> > http://come.to/erre
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>
> listmaster@lists.debian.org

-- 
This message has been ROT-13 encrypted twice for extra security.

Erik Johansson <erre@telia.com>
http://come.to/erre


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: