[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installationsproblem med Sawfish.>Det beror på vilken prioritet de har fått i alternative-systemet
>(sätts av den som gör paketet).  Sawfish har låg prioritet.

Nu förstår jag;-). Sawfish har tydligen lägre prioritet än TWM,
vilket gör att TWM körs igång vid uppstartning av systemet
och inte Sawfish, som jag förväntade mig.

Mycken tack! /Hans-Olof
Reply to: