[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installationsproblem med Sawfish.[jag]
> Angående att ha den som standard: jag vet inte säkert hur man bör göra
> för att byta standardfönsterhanterare för alla användare på systemet.

Förresten, testa (som root)
update-alternatives --config x-window-manager

Peace,
  Kalle
-- 
Kalle Svensson (kalle@gnupung.net) - Laziness, impatience, hubris: Pick two!
English: http://www.gnupung.net/  Svenska: http://www.lysator.liu.se/~kalle/
Stuff: ["http://www.%s.org/"; % x for x in "gnu debian python emacs".split()]Reply to: