[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Arkivering av mailOn Mon, Jan 21, 2002 at 09:01:35PM +0100, Mikael Bergman wrote:
> On Mon, Jan 21, 2002 at 05:45:55PM +0100, Stefan Alfredsson wrote:
> 
> > Jag kör mutt som mailer, och via procmail delar jag upp inkommande
> > mail till "inbox" och diverse list-mappar. I inbox har allt som
> > inte är med på nån mailinglista, 
> 
> Så långt gör vi lika.
> 
> > och använder den även som "todo"
> > lista (dvs, markerar mail som icke-lästa, alternativt flaggar dom
> > som jag ska göra någon åtgärd åt senare). Alla lästa mail sparas
> > ner i en mailbox per månad;
> > 
> > set  mbox=+read-mail.`date "+%Y%m"`
> > 
> > dvs, read-mail.200201 denna månad.
> 
> Det innebär alltså att i början på varje månad så har du ganska tomma
> listfoldrar? Jag önskar alltså att i t ex foldern debian-user endast ha ca
> en veckas postningar hela tiden. Detta för att behålla trådningen.

Jag gör kopior av mailen, alltså sparar undan i år+vecka men behåller dem
i skräpfoldrar också (debian-devel sparas i archive/debian-devel.YYYY-MM
men också i debian-devel), skräpfoldrarna läser jag och tar bort under
tiden. Procmailmojs som jag kopierat av andra: (:))

:0 c:
* ^TO_debian-devel@lists\.debian\.org
debian-devel

    :0 A:
    archive/debian-devel.`date "+%Y-%V`Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.htmlReply to: